Agouti Fuzz Self & Black Fuzz Self

*

Seal Point Siam Fuzz